Published by admintravel on October 9, 2015

ทัวร์ไต้หวัน ชมความสวยงามศิลปะแบบประเทศจีน

ยกเว้นไต้หวันจะขึ้นชื่อในเรื่องช้อปปิ้งแล้ว ก็ยังมีสถานที่เที่ยวสวย ๆ อีกมากมายเลยค่ะ แม้ว่าไต้หวันจะเป็นเกาะที่แยกมาจากจีนแต่วัฒธรรมพร้อมทั้งการดำเนินชีวิตนั้นค่อนข้างต่างกันพอสมควร เพราะฉะนั้นไต้หวันจึงเป็นอีกประเทศที่นักเดินทางอยากจะไปเยือนสักครั้งค่ะ โดยเฉพาะในบริเวณสำคัญ ๆ ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ ทัวร์ไต้หวัน – อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ ปลูกสร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ชาติบ้านเมือง ในยุคปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู และรวมประเทศต่อสู้ญี่ปุ่นจนถึงสมัยปราบคอมมิวนิสต์ ที่ในนี้ เป็นที่สักการะบูชาดวงวิญาณ ของทหารหาญจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น กำแพงทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับด้วยรูปภาพ และเกียรติประวัติของวีรชนกลุ่มนี้ จุดเด่น ของเครื่องระลึกแห่งนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหาร ที่ได้รับการฝึกอย่าง เอาจริงเอาจัง แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด ผู้เดินทางจำนวนมาก ให้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ทัวร์ไต้หวัน – วัดหลงซัน หรือ "วัดเขามังกร" เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า หมงเจี๋ยช่วงปัจจุบันถูกเรียกว่า เขตวั่นหัวซึ่งเป็นจุดเริ่มของความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทเปในเมื่ออดีตสมัย วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลงและสร้างเสร็จภายในปี 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความหายนะจากภัยธรรมชาติและภัย…

Continue Reading »