Published by admintravel on February 26, 2016

ทัวร์ตุรกี มนต์เสน่ห์เมืองโบราณ

ตุรกีนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของอารยธรรมโบราณค่ะ ในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย สถานที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์สงครามที่ลื่อเลืองไปทั่วโลก ตุรกีนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโรมันจึงมีเทววิหารมากมาย ปรากฏให้เห็นซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงแค่เศษซากแต่ก็มากมายไปด้วยมนต์ขลัง   ทัวร์ตุรกี วิหารอะโครโปลิส  นครบนที่สูงแห่งนี้เป็นแบบสร้างฐานในการป้องกันเมืองของราชอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน พร้อมกับกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ทัวร์ตุรกี ราคาถูกที่เจริญเติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้   ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑสถานโบราณคดี  อยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสโคนัก จัดโชว์โบราณวัตถุที่ค้นพบในเอเฟซุส เพอร์กามุม มิเลท ชั้นที่เป็นประตูเข้าจัดโชว์รูปปั้นกรีก โรมัน พร้อมทั้งอียิปต์ ชั้นหนึ่งจัดแสดงหีบศพ จุดสนใจหลักของพิพิธภัณฑสถานคือการวาดเขียนบนผนังของสุสานแห่งเบเลวี อยู่ทางตอนใต้ของอิซมีร์ พร้อมกับรูปสลักของไพโซดอนพร้อมทั้งเดเมเตอร์ ปลูกสร้างขึ้นราวปีคริสต์ศักราช 200   ทัวร์ตุรกี ภูเขาอยาโซลุก เป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์จอห์น บอกเล่ากันว่า ช่วงเซ็นจอห์น ได้มาที่เอเฟสในช่วงบั้นปลายของชีวิตพร้อมกับเขียนหนังสือ “เอเฟซัส” ซึ่งปรากฎในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในปัจจุบันในศตวรรษที่ 4 มีการปลูกสร้างที่ฝังศพแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นหลุมฝังศพของเซนต์จอห์น พร้อมกับกษัตริย์จัสตินเนียนได้ปลูกสร้างโบสถ์ทับไว้ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทำเอาวิหารพังลง จนกระทั่งไม่นานมานี้จึงมีการฟื้นฟูขึ้นใหม่

Published by admintravel on October 9, 2015

ทัวร์ตุรกี ดื่มดำพร้อมกับบรรยากาศ

การทัวร์ตุรกีนั้นเป็นอะไรที่คลาสสิคและผ่อนคลายมากค่ะ เนื่องจากเต็มไปด้วยสถานที่สวยงามมากมาย ซึ่งมีสถาปัตย์โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็สวยงามน่าแวะชม ทัวร์ตุรกี ปามุคคาเล่ ปามุคาเล่ หรือว่าในภาษาตุรกีแปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย คือน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้พิภพที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งคือที่มีแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมากไหล ไหลรินลงมาจากภูเขาคาลดากึ ที่ตั้งอยู่ไกลห่างออกไปทางเหนือ รินเอ่อท้นขึ้นมาเหนือพื้นดิน พร้อมกับทำปฏิกิริยาเป็นตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติ อันสวยหรูแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำเอาปามุกคาเล่และเมืองเฮียราโพสิลได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติพร้อมทั้งวัฒนธรรม สิ่งที่ดึงดูดผู้เดินทางอย่างมากคือ หน้าผาที่ขาวที่ใหญ่โตด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปทรงคล้ายหอยแครง พร้อมทั้งน้ำตกแช่แข็ง ถ้าหากมองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆ หรือว่า ปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นทรวดทรงต่างๆอย่างมหัศจรรย์ ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑสถานเมฟลานา เดิมเป็นสถานที่นักบวชในอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงขณะฟังน้ำเสียงขลุ่ย ก่อนไปทำการหมุนต้องงดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทารุณร่างกายเป็นเวลา 1,0001 คืน ก่อนที่จะไปหมุนได้ ผู้ที่มีสมาธิมากตัวจะลอยขึ้นขณะหมุนไปช่วงเวลาหนึ่ง ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอรูปทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในตกแต่งฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตา ซึ่งหาชมได้ยาก และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ไล่ตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตรของเมฟลานาด้ว เมฟลานา เจลาเลดดิน…

Continue Reading »

Published by admintravel on September 1, 2015

ทัวร์ตุรกี เที่ยวชมตัวเมืองโบราณกาลเอเฟซุส

เมืองแห่งนี้ถือว่าโบราณกาลมากที่สุดในตุรกีค่ะ มีประวัติศาสตร์มาช้านานก่อนคริสตกาลเสียอีก เป็นอีกเมืองที่ไม่ควรจะพลาดมาเยือนเพราะมีสถาปัตย์สวยงามตามต้นฉบับของกรีกให้ได้ชม ทุกบริเวณล้วนเต็มไปด้วยเรื่องเก่าแก่ที่เก่าแก่ของโลกค่ะ วันนี้เราก็มีมาแนะนำกันให้ได้รู้จักด้วย ทัวร์ตุรกี ห้องสมุดเซลซุส หอสมุดแห่งนี้มีเรื่องเก่าแก่กล่าวไว้ว่า ช่วงที่เซลซุสดำรงฐานะเป็นข้าราชสำนักปกครอง ลูกชายของเขาได้สร้างห้องสมุดเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกสถานให้กับพ่อ ภายในเป็นสุดยอดงานสถาปัตยกรรมศาสตร์โด่งดังในคริสต์ศตวรรษนั้น ที่เด่นด้วยศิลปะแบบ เฮลเลนนิสติก อันคือยุคทองของงานศิลปะผู้พูดของกรีก ต่อมาห้องสมุดเซลซุสได้ถูกชาวกอธ เผาผลาญทำลาย เป็นเหตุให้บรรดาเอกสารพร้อมทั้งโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้ทั้งหมดของห้องสมุดเซลซุสถูกทำลายสูญสิ้น แต่ว่าส่วนของอาคารด้านหน้าที่สร้างจากหินอ่อนมิได้ถูกทำลายไปด้วย ยังคงยืนหยัดเป็นมรดกแห่งความสืบทอดสืบมาอีกหลายร้อยปี กระทั่งในศตวรรษที่ 10 เกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ในเอเฟซุส ทำให้อาคารหอสมุดด้านหน้าพังลงมา ห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้า 3 ทาง โดยแนวประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ เช่น เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณความดี เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด พร้อมกับเทพีแห่งความรู้ ทัวร์ตุรกี โรงมหรสพเอเฟซุส เป็นโรงมหรสพที่จุคนได้ 30,000 คน เป็นโรงละครที่แจ้งที่ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางโอบล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ชั้นขึ้นไป ช่วงปัจจุบันยังอาจจะใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว www.tourxpresscenter.com/package/28/ทัวร์ตุรกี.html