Published by admintravel on May 10, 2016

สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองปากเซ

วังเจ้าบุญอุ้ม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากเซไปทางทิศตะวันออก ในอดีตวังเจ้าบุญอุ้มเคยใช้เป็นที่ประทับของเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก ผู้ครองนครองค์สุดท้ายก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นระบอบสังคมนิยมในปี พ.ศ. 2518 พระราชวังแห่งนี้ตกอยู่ในการดูแลของรัฐบาลลาว พระราชวังเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2511 และสร้างเสร็จหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2518 พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามตั้งอยู่เหนือลำน้ำเซโดน อยู่บนเนินสูงใจกลางเมืองปากเซ ตัวพระราชวังเป็นตึกก่อด้วยอิฐปูนขนาดใหญ่สูง 6 ชั้นซึ่งได้รับอิทธิพลมากจากฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นโดนไม่ตอกเสาเข็มแต่ใช้เสาจำนวนมากเพื่อรับน้ำหนัก ภายในพระราชวังมีประตู-หน้าต่างมากกว่า 1,900 บาน ประตูหน้าต่างเหล่านี้ตกแต่งอย่างดงามจนได้รับการขนานนามว่า ศาลาพันห้อง พระราชวังหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ด้านหลังอยู่ติดกับแม่น้ำเซโดน ปัจจุบันพระราชวังได้รับการตกแต่งใหม่และเปิดเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองปากเซ ชื่อว่า โรงแรมจำปาสัก พาเลซ แปลนของโรงแรมเป็นรูปตัว E มีทั้งห้องประชุมตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปลาวลุ่มกับชาวเขาเผ่าต่างๆ ชั้น 6 เป็นชั้นบนสุดที่มีจุดชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ลาวสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบเมืองปากเซ สะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น รวมถึง สะพานเหล็กข้ามแม่น้ำเซโดนที่อยู่ติดด้านหลังของโรงแรมจำปาสัก พาเลซ และที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามที่สุดในเมืองปากเซอีกด้วย

E10593033-52

ตลาดเก่า ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ตรงข้ามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ลาวเมืองปากเซ ที่ตลาดแห่งนี้จะมีชาวบ้านออกมาซื้อ-ขายของเนื่องจากตั้งอยู่ในกลางเมือง สินค้าที่นำมาวางขายมีทั้งผ้าทอพื้นเมือง เครื่องอุปโภค บริโภค รวมไปถึงผักและผลไม้โดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากไทย

วัดหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซโดนอยู่ทางเหนือของตลาดเก่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2478 วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญมากของเมืองปากเซเนื่องจากเป็นสถานที่เก็บอัฐิของราชวงศ์สายจำปาสักหลายพระองค์ รวมทั้งอัฐิของท่านกระต่าย โดนสะโสลิด อดีตนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยมอีกด้วย ลักษณะนั้นเป็นสถูปเจดีย์ที่เรียงรายอยู่รอบวัด จุดเด่นที่อยากแนะนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ลาวก็คือ บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถซึ่งแกะสลักด้วยไม้ลวดลายสวยงามเป็นอย่างมาก ถัดมาทางด้านขวาของพระอุโบสถจะเป็นอาคารเก่าแก่ซึ่งใช้เป็นหอสมุดและสำนักงานของครู ส่วนด้านหลังเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อยู่ติดกับแม่น้ำเซโดนใช้เป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์

#ทัวร์ลาว

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>