Published by admintravel on March 23, 2016

มัลดีฟส์ ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน

การมาทัวร์มัลดีฟส์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าที่นี่มีธรรมชาติ ทะเล ชายหาดที่งดงามเป็นอย่างมาก มัลดีฟส์เปรียบเสมือนเกาะสวาทหาดสวรรค์ของมนุษย์เลยทีเดียว นอกจากจะมีทะเลและชายหาดที่งดงามแล้วที่นี่ยังมีต้นไม้นานาพรรณที่อาจจะหาชมที่อื่นไม่ได้ แต่มัลดีฟส์ไม่ได้เพียงธรรมชาติที่สวยงามเพียงเท่านั้น ในเมืองหลวงของมัลดีฟส์ก็คือ มาเล่ ยังมีสถานที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์มัลดีฟส์ได้ลองไปเที่ยวชมกัน

ตลาดปลา อาชีพหลักของชาวมัลดีฟส์ก็คือ อาชีพทำประมง ในทุกๆวันที่ตลาดสดจะมีปลาสดๆจากทะเลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาส่งที่ตลาดแห่งนี้

33

ตลาดสด จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดปลา ตลาดสดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมอาหารประเภทผักสด ผลไม้

ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม ที่นี่เป็นศูนย์ขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อเมืองมาเล่เป็นอย่างมาก ลักษณะของตัวอาคารจะเป็นโดมสีทองขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของศาสนาอิสลาม ที่นี่มีมัสยิดที่จุผู้คนได้ถึง 5,000 คน ห้องสมุดของศาสนาอิสลาม และห้องประชุม

มัสยิด Huskuru Miskiiy มัสยิดแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยสุลต่าน Ibrahim Iskandhar สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1656 มัสยิด Huskuru Miskiiy หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า มัสยิดวันศุกร์ อาคารของมัสยิดแห่งนี้ใช้ปะการังมาสลักเป็นลวดลายต่างๆซึ่งมีความงดงามมาก บริเวณรอบๆเป็นหลุมฝังศพที่มีการใช้หินปะการังเช่นกัน ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญของชาวมัลดีฟส์มากกว่า 400 ปี จนกระทั่งได้มีการสร้างมัสยิดใหม่ที่ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามในปี ค.ศ.1984

ทำเนียบประธานาธิบดี Mulee-aage เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นใน ค.ศ.1906 โดยสุลต่าน Mohamed Shamsuddeen III สถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นบ้านของประธานาธิบดีในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1953 – 1994 หลังจากที่มีการสร้างที่พักใหม่ให้กับประธานาธิบดี ที่นี่จึงใช้เป็นสถานที่ทำงานหรือทำเนียบของประธานาธิบดีนั่นเอง

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมัลดีฟส์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Sultan’s Park เป็นอาคารที่ใช้เป็นพระราชวังเก่า ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์มัลดีฟส์ได้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.40 และ 15.00 – 17.40 ยกเว้นวันศุกร์ และวันหยุดราชการ

เมืองหลวงของมัลดีฟส์แห่งนี้อาจจะเป็นเพยงแค่เกาะเล็ก ๆ แต่ยังคงความงดงามได้เป็นอย่างมาก ในปัจจุบันที่นี่ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จัดว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มาเล่จึงเป็นทั้งเมืองและเกาะที่มีทุกสิ่งที่อย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือภัตตาคารระดับหรูหราที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะ ห่างจากเมืองมาเลไปไม่ไกลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ และตลาดสิงคโปร์ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าประเภทหัตถกรรมและของที่ระลึกต่าง ๆ

#ทัวร์มัลดีฟส์

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>